MIEJSKA I  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIELUNIU

                                   zaprasza dzieci na

                                spotkanie z logopedą

                                   Izabelą Wydmuch

                           z cyklu "Służbie człowiekowi"

                        24 października 2023 r. godz.10.00

                                 czytelnia biblioteki

Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych odbędzie sę 26.10 2023 r. o godzinie 12.00. 

                                                                                                                         Anna Krzemińska 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu informuje, iż dnia 13 października 2023 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieluniu będzie czynna w godzinach od 7.30 do 13.00.

        na strone

 

Wojewódzka Konferencja Naukowa

pn. Międzysektorowe wsparcie w powiecie –

„Dziecko. Uczeń. Rodzina – w środowisku lokalnym”

Realizatorzy: powiat wieluński, powiat zgierski, Miasto Łódź

Termin:  24 października 2023r., godz. 9.00-15.00

Miejsce: Łódź, ul. Dziewanny 24, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi

Komitet naukowy:                                                                                  Komitet organizacyjny:

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak – przewodnicząca                    Anna Tomaszewska – przewodnicząca

dr hab. prof. KUL Ewa Domagała - Zyśk                                                  Barbara Puchała

prof. dr hab. Zenon Gajdzica                                                                    Jarosława Kwaśniak

dr Radosław Piotrowicz                                                                             Michał Ziemniak

dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska – Jachnik                                       Bogumiła Golemba

dr hab. prof. UŚ Edyta Widawska                                                             Magdalena Dominiak-Szymczak

                                                                                                                     Agnieszka Zarzycka

Zapraszamy na konferencję, której celem jest przedstawienie działań międzysektorowych na poziomie powiatu.

W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia:

  1. Budowanie lokalnej sieci wsparcia dziecka, ucznia i rodziny z wykorzystaniem zasobów międzysektorowych – dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak
  2. Kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny - Nowy Model wczesnego wspomagania rozwoju a aktualne działania  WOKRO w ramach programu „Za Życiem” – dr Radosław Piotrowicz
  3. Poznanie ucznia i wsparcie w środowisku szkolnym – dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk
  4. Ocena funkcjonalna i międzysektorowe wsparcie w działaniach kooperacyjnych – dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska - Jachnik
  5. Rola lekarza rodzinnego we współpracy międzysektorowej – dr Joanna Wilczyńska – z-ca dyrektora w Miejskim Centrum Medycznego Bałuty w Łodzi
  6. Współpraca międzysektorowa z podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży - dr n. med. Aleksandra Lewandowska - Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
  7. Wspomaganie dziecka/ucznia i rodziny w prawoczłowieczej perspektywie –

dr hab. UŚ prof. Edyta Widawska

  1. Z doświadczeń powiatów:

          - "Budowanie sieci wsparcia międzysektorowego na przykładzie doświadczeń powiatu zgierskiego" – przedstawiciele powiatu zgierskiego

          - "Budowanie sieci wsparcia międzysektorowego na przykładzie doświadczeń powiatu wieluńskiego” – przedstawiciele powiatu wieluńskiego

          - "Budowanie sieci wsparcia międzysektorowego na przykładzie doświadczeń Miasta Łodzi” – przedstawiciele Miasta Łódź

      9.  Dyskusja dotycząca doświadczeń powiatowych we wsparciu międzysektorowym – pytania i odpowiedzi – wspólnie szukamy rozwiązań.

                    powiat                                                             kolejny_powiat.png                                                                       h     

"Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu wieluńskiego do udziału w warsztatach dla uczniów klas VII i VIII oraz w szkoleniu dla nauczycieli realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 19.10. - 23.10.2023 r

              n        zaprosznie.png