Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że deklaracje uczestnictwa w progranie "Za życiem" należy składać do 28.02.2024r. w sekretariacie placówki. 

Zarządzenie standardy ochrony małoletnich PPP w Wieluniu 

Standardy ochrony małoletnich PPP w Wieluniu (wersja zupełna) 

Akty prawne do dokumentu:

Standardy ochrony małoletnich – Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl) 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażac bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko
  • jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

rozgrywki zawodowe na strjpg

Grupa wsparcia dla logopedów odbędzie się w dniu 21.02.2024r. w godzinach 15.00-17.00. 

                                            Prowadząca Katarzyna Konieczna 

Pani Ela

 

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość…” /Św. Jan/

                                                           Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

                                                                                 Pani Elżbiety Grabowskiej

                                    emerytowanego pracownika administracji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.

                                    Pani Elżbieta pracowała w naszej placówce od 1 kwietnia 1989 roku do   26 października 2017 roku.

                       Była osobą niezwykle skromną, uczciwą, uczynną. Pracowała w poradni wiele lat, zawsze życzliwa i uśmiechnięta dla wszystkich.

                                                                         Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

                                                         Rodzinie i Najbliższym najszczersze wyrazy współczucia składają:

                                                             Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu,

                                                             Grono Pedagogiczne, Pracownicy obsługi i administracji 

                                                                         oraz Emerytowane Koleżanki i Koledzy

                                                                                        Spoczywaj w Pokoju!