Od 2 marca 2022 r. przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku.

Dziecięcy Telefon Zaufania RPD - pomoc w innych językach

Od środy, 2 marca, przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, działającym pod numerem 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim – podało w piątek biuro RPD.

Wsparcie, jak przekazano, będzie też można uzyskać w języku rosyjskim.

Kiedy dyżury psychologa w języku ukraińskim?

Dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim w godzinach 15.00-22.00 zaplanowano w następujących dniach: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 30 marca, zaś w godzinach od 22.00 do 6.00 – 11 i 26 marca. (PAP)

Dnia 7 marca 2022r. w godzinach od 12.00 do 15.00

na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu, ul. Śląska 23a odbędzie się

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

w ramach Europejskiego Dnia Logopedy

Celem ogólnopolskiej akcji jest :

         -  ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;

         -  rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;

         -  pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną;

Neurologopedzi – mgr Bożena Ceglarska i mgr Katarzyna Konieczna oraz  surdologopeda – mgr Izabela Wydmuch służą w tym dniu pomocą zarówno rodzicom niemowląt pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Zachęcamy do zapisów w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu
lub pod nr telefonu 43 843 45 20

Pamiętaj!

Wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skuteczniejszej terapii Twojego dziecka

Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych

dniu 04.03.2022 r. (piątek) w godz.8.00-11.00 w pokoju numer 5 odbędzie się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych w ramach grupy samodoskonalenia. Do końca roku szkolnego 2021/2022 zaplanowane są jeszcze spotkania grupy w dniach:08.04.2022r., 03.06.2022r.

 Zapraszam – prowadząca Dorota Wiatr

Grupa wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem

Informuję, że spotkania grupy wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem planowane są w dniach: 18 i 25.02.2022r., 25.03.2022r., 22.04.2022r., 20.05.2022r., 17.06.2022r. (piątek) od 8.00- 11.00. Proszę zainteresowane osoby o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel.nr 43 843 4520 

Zapraszam serdecznie. Prowadząca –Dorota Wiatr

 Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

Trzeci cykl zajęć – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – rozpoczyna się 15.03.2022r. (wtorek) o godzinie 15:00. Cykl siedmiu spotkań zaplanowany jest do 26.04.2022r. w godz.15.00-17.00. Zajęcia odbywać się będą w poradni, w pokoju nr 5.

Proszę o zabranie z sobą długopisów.

 Zaprasza prowadząca – Dorota Wiatr

GRUPA SAMODOSKONALENIA DLA LOGOPEDÓW

Najbliższe spotkanie grupy samodoskonalenia logopedów planowane jest zgodnie z harmonogramem 28.02.2022 r. o godzinie 15.00.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Logopeda - Izabela Wydmuch

DZIEŃ UCHA I SŁUCHU

3 marca jest Międzynarodowym Dniem dla Ucha i Słuchu. Celem akcji jest podkreślenie roli, jaką odgrywa wczesne wykrycie ubytku słuchu i zminimalizowanie jego skutków.

Z tej okazji w naszej placówce organizowane będą bezpłatne przesiewowe badania słuchu, które prowadzić będą 3 marca 2022 r. ( czwartek) nasi specjaliści:

- neurologopeda Katarzyna Konieczna  od 8.00 do 10.00

- pedagog Aleksandra Płaczek od godz. 11.00 do 12.00

- surdologopeda Izabela Wydmuch od godz.12.00 do 14.00

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem 43 8434520

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu od września 2021 r. obejmuje wsparciem również najmłodsze dzieci w wieku 0-3 roku życia. Na terenie Miejskiego Żłobka w Wieluniu, neurologopeda  Katarzyna Konieczna służy pomocą zarówno rodzicom niemowląt pragnącym zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę. Bezpłatne diagnozy logopedyczne na terenie żłobka to stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji czy diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją. Należy pamiętać, że wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skutecznej terapii dziecka. Konsekwencją zbyt późno podjętej terapii są problemy z artykulacja głosek, opóźniony rozwój mowy, problemy w czytaniu i pisaniu, unikanie kontaktów słownych ze strony dziecka, niska samoocena, brak kontaktu z rówieśnikami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców psycholog Paulina Małolepsza i pedagog Aleksandra Płaczek od marca 2022r. będą prowadzić obserwacje psychologiczno-pedagogiczne dzieci oraz udzielać porad dla rodziców dotyczących funkcjonowania ich dziecka. W sytuacji podjęcia dalszej diagnostyki, rodzice będą informowani o możliwości przeprowadzenia uszczegółowionej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w poradni.

Podczas obserwacji grupy będą brane pod uwagę sfery: społeczno-emocjonalna dzieci, sprawności motorycznej i manualnej, rozwój zabawy.

O funkcjonowaniu dziecka będą informowani tylko Ci rodzice, którzy wcześniej wyrażą zgodę na obserwację dziecka w grupie żłobkowej.