Wniosek o zapewnieniu dostępności

Wniosek o diagnozę, konsultację

Wniosek dyrektora o diagnozę ucznia

Wniosek o określenie odpowiednich warunków, sprzętu, środków dydaktycznych

Opinia nauczyciela o uczniu

Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym

Skierowanie na badania specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu

Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia

Wniosek o wydanie informacji

Wniosek o wydanie opinii

Dokumentacja niezbędna w procedurze orzekania:

Opinia nauczyciela o uczniu dla potrzeb zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne

Wniosek o wydanie orzeczenia

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia:

Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Inne:

Karta zgłoszenia dotycząca oferty tematycznej działań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu na rok szkolny 2020/2021

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia konkursu

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu na scenariusz lekcji z doradztwa zawodowego