Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Wniosek o diagnozę, konsultację

Wniosek dyrektora o diagnozę ucznia

Wniosek o określenie odpowiednich warunków, sprzętu, środków dydaktycznych

Opinia nauczyciela o uczniu

Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym

Skierowanie na badania specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu

Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia

Wniosek o wydanie informacji

Dokumentacja niezbędna w procedurze orzekania:

Opinia nauczyciela o ucznuiu ( zespół orzekający)

Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne

Wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie orzeczenia wersja ukraińska z tłumaczeniem

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne 

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia:

Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka

Inne:

 Karta zgłoszenia oferty tematycznej w roku szkolnym 2023/2024

Oferta tematyczna dla nauczycieli 2023/2024

Oferta tematyczna dla rodziców 2023/2024

Oferta tematyczna dla przedszkoli 2023/2024 

Oferta tematyczna dla uczniów 2023/2024