Deklaracja uczestnictwa w programie  ,,Za życiem"

Wykaz placówek medycznych

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie powiatu wieluńskiego realizowane są w następujacych placówkach :

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieluniu; 

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Strugach;

- Publiczne Przedszkole Nr4 Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieluniu; 

- Publiczne Przedszkole w Ostrówku.