Dzień dobry.

W związku z koniecznością zintensyfikowania współpracy poradni ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowanie uczniów, podejmowania działań wspierających, realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi wynikającymi z powrotu uczniów do nauki w szkołach w systemie stacjonarnym.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu informuje:

 • W dniu 10 maja 20201 r. na stronie internetowej poradni wielun.pl
  w zakładce Aktualności został umieszczony materiał edukacyjny „Powrót do nauczania stacjonarnego”. Znajdziecie 
  w nim Państwo m.in. informacje dotyczące reintegracji klasy oraz sposoby na wdrażanie uczniów do nauki stacjonarnej po etapie nauki zdalnej.
 • W załączeniu przesyłamy opracowaną, przez pracownika poradni, ankietę dla uczniów pozwalającą zdiagnozować kondycję psychiczną i rozpoznać potrzeby w zakresie powrotu do nauki stacjonarnej.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom kadry specjalistów zatrudnionych w szkołach celem opracowania tematyki zajęć reintegracyjnych oraz ankiety dla rodziców zapraszamy na spotkania grup wsparcia dedykowanych wyłącznie tej tematyce.

Terminy grup wsparcia:

26.05.2021 (11.30 – 13.00) grupa wsparcia dla pedagogów D. Wiatr

26.05.2021 (8.00 – 11.00) grupa wsparcia dla psychologów A. Franelak – Kubonik

27.05.2021 (8.00 – 11.00) grupa terapeutów pedagogicznych D. Pichlińska

01.06.2021 (16.00 – 18.00) grupa wsparcia dla logopedów B. Ceglarska

 • Diagnoza potrzeb przeprowadzona w szkole pozwoli opracować harmonogram dalszych koniecznych działań.
 • W przypadku zdiagnozowanych trudności o problematyce wykraczającej poza kompetencje zawodowe specjalistów zatrudnionych w szkole, jesteśmy do Państwa dyspozycji - za pośrednictwem pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad Państwa szkołą.

Przypominamy terminy kontaktów telefonicznych z opiekunami szkół:

Pątnów (M. Burnecka) – środa 13.00 – 14.00

Wierzchlas (R. Puchalska) – czwartek 8.00 – 9.00

Czarnożyły (P. Małolepsza) – poniedziałek 12.00 – 13.00

Konopnica (A. Franelak-Kubonik oraz D. Sitek) – wtorek 12.00 – 13.00
oraz poniedziałek 13.00 – 14.00

Wieluń – szkoły ponadpodstawowe (A. Franelak-Kubonik) – wtorek 12.00 – 13.00

Ostrówek (K. Konieczna) – wtorek 11.00 – 12.00

Osjaków (D. Kryściak oraz P. Skiba) – piątek 12.00 – 13.00

Miasto Wieluń (U. Nąckiewicz) – poniedziałek 13.00 – 14.00

Mokrsko/Skomlin (A. Płaczek) – środa 8.00 – 9.00

Biała/Gmina Wieluń (D. Wiatr) – wtorek 13.00-14.00

 • Przekazujemy również bibliografię mogącą wesprzeć nauczycieli i wychowawców szkół w pracy z uczniami:
 • „Profilaktyka pierwszorzędowa. Scenariusze zajęć z uczniami z gimnazjum
  i szkół ponadgimnazjalnych.” E. Kosińska, B. Zachara. Wydawnictwo
  Rubikon 2003.
 • „Poznaję – wybieram. Programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych” R. Knez, W. Słonina. Wydawnictwo Rubikon 2003.
 • „Saper, czyli jak rozminować agresję – program profilaktyczno – wychowawczy dla klas 1 – 3 gimnazjum oraz klasy 1   szkół ponadgimnazjalnych.” Knez, W. Słonina. Wydawnictwo Rubikon 2002.
 • „Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym. Gry szkoleniowe
  i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą.” I Kania. Wydawnictwo Difin 2010.
 • „Terapie poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik terapeuty.” P. C. Kendall, K.A. Hadtke. GWP 2016.
 • „Terapie poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Zeszyt ćwiczeń.” P. C. Kendall, K.A. Hadtke, GWP 2016.
 • „Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży” K.W. Vopel. Wydawnictwo Jedność 1999.

 

          Ankieta 

                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                               Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                                                                       Barbara Puchała