Zarządzenie standardy ochrony małoletnich PPP w Wieluniu 

Standardy ochrony małoletnich PPP w Wieluniu (wersja zupełna) 

Akty prawne do dokumentu:

Standardy ochrony małoletnich – Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl) 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażac bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko
  • jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.