Tabela informacyjna

Lp.

Dane o placówce/ placówkach ( zespół placówek/szkół)

Liczba osób

Kadra specjalistyczna na terenie przedszkoli i szkół tj. obecność osób w zatrudnionej kadrze  o następujących kwalifikacjach:

1.

psycholog, posiadający ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,

 2

2.

pedagog szkolny,

 2

3.

logopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii klinicznej,

 3

4.

neurologopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii

 1

5.

surdologopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii,

 0

6.

pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia  i rodzaju niepełnosprawności dziecka - oligofrenopedagog /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 2

7.

pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia  i rodzaju niepełnosprawności dziecka - tyflopedagog

 0

8.

pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia  i rodzaju niepełnosprawności dziecka - pedagog do spraw autyzmu/ Zespołu Aspergera

 1

9.

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,

 0

10.

osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna ( wpisać typ pedagogiki) resocjalizacja

 1

11

osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie specjalności wczesne wspomaganie rozwoju,

 0

12.

terapeuta pedagogiczny,

 2

13.

doradca zawodowy,

 1

14.

Czy w Państwa przedszkolu/szkole realizowane są zajęcia  wczesnego wspomagania rozwoju? ( WWR)

Nie

Ilość dzieci 0