Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, iż w dniu 12 listopada 2021 r. poradnia będzie czynna w godzinach 8.00-14.00