Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że w dniu 23.12.22r.(piątek) i 30.12.2022r.(piątek) placówka czynna będzie w godzinach 07.00- 13.00.