12 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym odbyły się Powiatowe Rozgrywki Zawodowe skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych
z terenu powiatu wieluńskiego.
Organizatorami turnieju były:
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchlesie.
 
Impreza odbyła się pod Starosty Wieluńskiego pana Marka Kielera i Wójta Gminy Wierzchlas pana Leszka Gierczyka, którzy sfinansowali nagrody
i pomoce do przeprowadzenia konkurencji konkursowych.
 
Do realizacji zadania zaproszenie przyjęli lokalni przedsiębiorcy - "zawodowi eksperci"- którzy przeprowadzili pokazy z prelekcją i czuwali nad poprawnym wykonywaniem zadań przez uczestników:
 • Pani Magdalena Spychała - Kwiaciarnia Szarotka z Wierzchlasu,
 • Pani Monika Krasoń - zakład fryzjerski Monika z Wierzchlasu,
 • Pan Piotr Zych - stolarz - pracownik Urzędu Gminy w Wierzchlesie,
 • Pani Edyta Polak i Elżbieta Zachariasik - krawcowe - pracownicy ZSP w Wierzchlesie
 • Pani Regina Wolowiec - kucharka - prcacownik ZSP w Wierzchlesie
W czasie rozgrywek uczeń klasy VIII a Mikołaj Garstka ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie przygotował pokaz robota, dzieląc się wiedzą z zakresu programowania i robotyki. Uczennice klasy VIII b  - Wiktoria Howis i Laura Krzemień - przygotowały i przedstawiły prezentację
o kwalifikacjach i kompetencjach, które powinien posiadać pracownik w zależności od wykonywanego zawodu.
Celem rozgrywek był: rozwój kompetencji ucznia w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia, zgodnie z jego zainteresowaniami i szeroko rozumianymi możliwościami, kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa), rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, kształtowanie umiejętności analizowania cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania, kształtowanie szacunku do pracy, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji samodzielnych i grupowych, przełamywanie barier emocjonalnych i społecznych oraz rozwój kreatywności poprzez udzielanie odpowiedzi w sposób nieszablonowy, pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień.
 
W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn z następujących szkół:
 • Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu,
 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach,
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie.
Wszystkie drużyny brały udział w konkurencjach związanych z tematyką zawodoznawczą:
Kucharz - Kucharz - pieczenie ciast,
Fryzjer - czesanie warkocza na czas,
Stolarz - zdobienie deski przez uczestników wypalarką,
Złota rączka - skręcanie modelu,
Krawcowa - zszywanie koszul, przyszywanie guzików,
Sleveface-ubierz się w książkę - zdjęcia z wybranymi okładkami książek,
Florystka – las w słoiku.
Ocenie podlegała współpraca w grupie, efekt końcowy, estetyka, jakość, efekt wizualny, a także czas wykonania.
Przedstawiamy wyniki:
I miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach w składzie:
Amelia Wiszniewska
Jakub Dudek
Julia Kasędra
II miejsce - Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku w składzie:
Wiktoria Mroczek
Liliana Zaremba
Marcin Tyjeżko
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
w składzie:
Maja Jaworska
Hubert Drutowski
Wiktoria Tokarek
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Czas spędzony na rozgrywkach był formą zdrowej rywalizacji, współpracy, poznawaniu swoich predyspozycji, rozwijaniu talentów i umiejętności, ale przede wszystkim czasem spędzonym na dobrej zabawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
340657469 984791179177372 8774077941986189831 n