Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza psychologów na grupę wsparcia w dniu 19.06.2023 r., o godzinie 14.00.