Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza na grupę wsparcia psychologów, która odbędzie się w dniu 30.01.2023r., o godzinie 14.00.

Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 13.00. Temat spotkania "Afazja" - prowadząca Bożena Ceglarska.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że w dniu 23.12.22r.(piątek) i 30.12.2022r.(piątek) placówka czynna będzie w godzinach 07.00- 13.00.

Zapraszam na drugie spotkanie logopedów w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 13.00.                                                                                  

                                                                                                       Bożena Ceglarska

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaprasza na grupę wsparcia psychologów, która odbędzie się w dniu 19.12.2022r., o godzinie 14.00.