W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który odbędzie się
w dniach 04.10.2021 r.  – 08.10.2021 r. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu serdecznie zapraszają na: 

  • indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów ;
  • warsztaty ortograficzne uczniów kl. IV –V;
  • warsztaty grafomotoryczne dla dzieci przedszkolnych; 
  • badania przesiewowe programu wg Sally Goddard Blythe;
  • mini wykład dla rodziców.

Konsultacje odbędą się w terminach:

04.10.2021 r.  godz. 12:00  -  13:00

05.10.2021 r.  godz. 11:00  -  12:00

06.10.2021 r. godz.  12:00  -  13:00

07.10.2021 r. godz.  13:00  -  14:00  

08.10.2021 r. godz.  13:00  -  14:00

05.10.2021 r. 8.00-12.00 -Diagnoza przesiewowa programu wg Sally Goddard Blythe

06.10.2021 r . 15.00 - Warsztaty treningu ortograficznego 

06.10.2021 r. 11.00-14.00 - Warsztaty grafomotoryczne (na terenie przedszkola)

07.10.2021 r. 15.00  - Zapraszamy zainteresowanych rodziców na mini wykład dotyczący wspierania rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci przedszkolnych 

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia telefoniczne do dnia 1.10.2021 r.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych

W dniu 08.10.2021 r. (piątek) w godz.8.00-11.00 w pokoju numer 5 odbędzie się spotkanie robocze pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych w ramach grupy samodoskonalenia.

Cel spotkania: zaplanowanie tematyki spotkań na rok szkolny 2021/2022, terminy spotkań, sprawy różne.

Zapraszam – prowadząca Dorota Wiatr

Grupa wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem

Informuję, że spotkania grupy wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem planowane są w tym roku kalendarzowym  w dniach 29.10.2021r. i 26.11.2021r. (piątek) od 8.00- 11.00. Proszę zainteresowane osoby o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel.nr 43 843 4520

  Zapraszam serdecznie. Prowadząca –Dorota Wiatr

 Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

 Pierwszy cykl zajęć – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców rozpoczyna się  05.10.2021r. (wtorek) o godzinie 15:00. Cykl siedmiu spotkań     zaplanowany jest do 16.11.2021r. w godz.15:00 – 17:00.  Zajęcia odbywać się będą w poradni, w pokoju nr 5.

 Proszę o zabranie z sobą długopisów. Obowiązują na terenie poradni maseczki.

 Zaprasza prowadząca – Dorota Wiatr

Pani D. Kryściak - gmina Osjaków (konsultacje wtorek godz.12.00- 13.00)

Pani D. Pichlińska i pani A. Płaczek – gmina Mokrsko ( konsultacje piątek godz.10.00-11.00)

Pani A. Płaczek dodatkowo gmina Skomlin – (konsultacje środa godz. 11.00-12.00)

Pani S. Falkowska – gmina Wieluń ( konsultacje wtorek godz.12.00-13.00)

Pani R. Puchalska i pani B. Ceglarska – gmina Wierzchlas (konsultacje poniedziałek godz.11.00-12.00)

Pani D. Wiatr – gmina Biała ( konsultacje wtorek godz.11.00-12.00)

Pani U. Nąckiewicz i pani B. Ceglarska – miasto Wieluń (konsultacje szkoły podstawowe- wtorek godz.12.00-13.00  i konsultacje przedszkola – wtorek godz.12.00-13.00)

Pani A. Franelak – Kubonik – miasto Wieluń (szkoły ponadpodstawowe, Międzyszkolna Bursa i Zespół Szkół Specjalnych) konsultacje wtorek 12.00-13.00)

Pan Paweł Skiba i pani D. Sitek – gmina Konopnica ( P.Skiba -konsultacje środa godz.10.00-11.00; D.Sitek –konsultacje poniedziałek 8.00-9.00 )

Pani P. Małolepsza – gmina Czarnożyły (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani K. Konieczna – gmina Ostrówek (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani M. Burnecka i pani I. Wydmuch – gmina Pątnów (M. Burnecka konsultacje szkoły- środa godz.13.00-14.00 ; I.Wydmuch - konsultacje przedszkola – poniedziałek godz.13.00-14.00)

.

            Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym    

    Gdy zdiagnozowano u Państwa syna /córki dysleksję najważniejsze to stworzyć odpowiednie warunki, które będą sprzyjały opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych i osiąganiu przez dziecko sukcesów szkolnych.  

Rodzicu Pamiętaj!

Zrozum problem dziecka - dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy ;

Poznaj jego mocne strony;

Umacniaj w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania;

Zapewnij mu warunki do pracy ;

Wzmacniaj pozytywnie, czyli naradzaj pochwałą nawet za drobne sukcesy;

Nadzoruj systematyczną pracę;

Analizuj trudności;

Naucz stałego korzystania z ze słowniczka ortograficznego;

Czytaj wspólnie z dzieckiem;

Pobudź u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności;

Ćwicz pisanie razem z dzieckiem korzystając np. z Dyktanda w 10 punktach z komentarzem prof. M.Bogdanowicz  wg. następującej instrukcji;  

Punkt 1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będzie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

Punkt 2. Wybór tekstu,  Zaznacz w książce dziecka 3 zdania
i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

Punkt 3. Komentarz ortograficzny Dziecko powtarza zdanie
i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).

Punkt 4. Zapisywanie Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje
z następnymi zdaniami).

Punkt 5. Kontrola 1 –Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

 Punkt 6. Kontrola 2 –Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajduje błędy, podaje ich liczbę.

Punkt 7. Kontrola 3 – Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

Punkt 8. Kontrola 4 –Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst – wzór, z którego dyktował zdania.

Punkt 9. Kontrola 5 – dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

Punkt 10. Poprawa Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyrazy przez przypadki, wymienia na inne formy).

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki „dyktanda

 z komentarzem ortograficznym” jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku „głośnego myślenia” – omawiania zasad pisowni (pkt 3) – w nawyk „cichego” przypominania ich sobie podczas pisania.

 Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełniania błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia. Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko lecz systematycznie oraz zawarcie umowyz dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało, w tej sprawie, stale z nami negocjować.

 „DYKTANDO W 10 – PUNKTACH”

1) Utrwala znajomość zasad pisowni;

2) Wytwarza nawyk stałego przywołania zasad ortograficznych podczas pisania;

3) Wytwarza nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za napisany tekst.

                                                               Opracowała Dominika Pichlińska

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pracuje w godzinach :  

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek         7.30 - 17.00

Środa           7.30 - 17.00

Czwartek      7.30 - 17.00

Piątek           7.30 - 15.30 

Kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 - 15.00